Στοιχεία Εργασίας P0173

Κωδικός Εργασίας: P0173
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ηλεκτροχημικός συντονισμός ηλεκτροχημικών διεπιφανειών σε ποτενσιοστατικές και γαλβανοστατικές συνθήκες υπό την επίδραση περιοδικών και χαοτικών διαταραχών

Συγγραφείς:

Αντώνης Καραντώνης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Παύλος Χρυσαφίδης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Δημήτρης Καραουλάνης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
10