Στοιχεία Εργασίας P0273

Κωδικός Εργασίας: P0273
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Αντιδράσεις μετατόπισης του CO με ατμό και εκλεκτικής μεθανοποίησης του CO σε υποστηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων

Συγγραφείς:

Ανδρέας Κουρουμλίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Δημήτρης Κονταρίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ξενοφών Βερύκιος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
7