Στοιχεία Εργασίας P0274

Κωδικός Εργασίας: P0274
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Βελτιστοποίηση απόδοσης συστοιχίας σε σειρά αντιδραστήρων CSTR

Συγγραφείς:

Μαρίνα - Παρασκευή Πετροπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών/ Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
129