Στοιχεία Εργασίας P0332

Κωδικός Εργασίας: P0332
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Διαμορφώσεις οξο-βολφραμικών θέσεων σε καταλύτες WO3 υποστηριγμένους σε φορείς ΤiO¬2, ZrO2 και Al2O3

Συγγραφείς:

Σογομών Μπογοσιάν, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αντώνης Τρίμπαλης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
8