Στοιχεία Εργασίας P0358

Κωδικός Εργασίας: P0358
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Co/CeO2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2

Συγγραφείς:

Ζήσης Ιωακειμίδης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μάρθα Ουζουνίδου, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.), Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Μιχάλης Κονσολάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Γεώργιος Μαρνέλλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
12