Στοιχεία Εργασίας P0430

Κωδικός Εργασίας: P0430
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ/Al2O3 ΣΕ ΜΗΤΡΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΠΟΘΕΣΗΣ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
13