Στοιχεία Εργασίας P0439

Κωδικός Εργασίας: P0439
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

SYNTHESIS AND DESIGN OF MULTIPHASE CHEMICAL AND BIOCHEMICAL REACTORS

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
6