Στοιχεία Εργασίας P0447

Κωδικός Εργασίας: P0447
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Application of gel-casting method in ceramics shaping

Συγγραφείς:

Βασιλική Χαλκιά, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Στερεάς Ελλάδας (ΤΕΙΣΤΕ)
'Ελενα Μαραθωνίτη, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Στερεάς Ελλάδας (ΤΕΙΣΤΕ)
Νικόλαος Βουρδας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Στερεάς Ελλάδας (ΤΕΙΣΤΕ)
Παύλος Πανδής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Στερεάς Ελλάδας (ΤΕΙΣΤΕ)
Αντώνιος Γυπάκης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα
Βασίλης Σταθόπουλος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Στερεάς Ελλάδας (ΤΕΙΣΤΕ)

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
5