Στοιχεία Εργασίας P0364

Κωδικός Εργασίας: P0364
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Process Design Analysis of Integrated Microalgae Biorefineries

Συγγραφείς:

Μελίνα Ψύχα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Πυργάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Στέλιος Θεολόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αντώνης Κοκόσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Ειδική συνεδρία στην Βιοενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
40