Στοιχεία Εργασίας P0376

Κωδικός Εργασίας: P0376
Περίληψη:

Τίτλος Εργασίας:

The low intensity Biorefinery concept

Συγγραφείς:

Ιωάννης Ζαρκάδας, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης, Παν. Ιωαννίνων
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Πηλίδης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θεματική Περιοχή:

Ειδική συνεδρία στην Βιοενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
39