Στοιχεία Εργασίας P0128

Κωδικός Εργασίας: P0128
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Βελτίωση της αντίστασης στην πυροσυσσωμάτωση «καταλυτών» για την θερμοχημική διάσπαση του νερού με στόχο την παραγωγή ανανεώσιμου Η2

Συγγραφείς:

Βασίλειος Ζασπάλης, ΑΠΘ & ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
Λώρη Ναλμπαντιάν, ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
Γιώργος Κόγιας, ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
20