Στοιχεία Εργασίας P0130

Κωδικός Εργασίας: P0130
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΧΡΗΣΗ ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (CHEMICAL LOOPING COMBUSTION, CLC)

Συγγραφείς:

Αντώνιος Ψαρράς, Ε.Κ.Ε.Τ.Α. - Ι.Δ.Ε.Π.
Ελένη Ηλιοπούλου, Ε.Κ.Ε.Τ.Α. - Ι.Δ.Ε.Π.
Αντιγόνη Εύδου, Ε.Κ.Ε.Τ.Α. - Ι.Δ.Ε.Π.
Λώρη Ναλμπαντιάν, Ε.Κ.Ε.Τ.Α. - Ι.Δ.Ε.Π.

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
22