Στοιχεία Εργασίας P0239

Κωδικός Εργασίας: P0239
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ H2S ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ H2SO4

Συγγραφείς:

Δημήτριος Ιψάκης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.), Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τζουλιάνα Κράια, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παναγιώτα Φυλάκη, Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ΤΘ 57001, Θεσσαλονίκη
Μάρθα Ουζουνίδου, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.), Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Σημίρα Παπαδοπούλου, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.), Τ.Θ. , Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.), Τ.Θ. 141, 57400, Θεσσαλονίκη
Σπυρίδων Βουτετάκης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.), Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Γεώργιος Μαρνέλλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
23