Στοιχεία Εργασίας P0241

Κωδικός Εργασίας: P0241
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Αναμόρφωση Γλυκερόλης σε Αντιδραστήρα Διαλείποντος Έργου και σε Καταλύτη Pt/Al2O3

Συγγραφείς:

Αντώνιος Σερέτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παναγιώτης Τσιακάρας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
19