Στοιχεία Εργασίας P092

Κωδικός Εργασίας: P092
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΕΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟY STRESS ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER.

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
34