Στοιχεία Εργασίας P0368

Κωδικός Εργασίας: P0368
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
61