Στοιχεία Εργασίας P0275

Κωδικός Εργασίας: P0275
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Effect of drying treatment and extraction techniques on the total phenolic contents and antioxidant activity of Agiorgitico grape pomace

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
49