Στοιχεία Εργασίας P0326

Κωδικός Εργασίας: P0326
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη της Επίδρασης Υπερυψηλής Πίεσης και Παλλόμενων Ηλεκτρικών Πεδίων στη Δραστικότητα Ενδογενών Ενζύμων Ελιάς

Συγγραφείς:

Βαρβάρα Ανδρέου, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ζαχαρίας Αλεξανδράκης, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Γεώργιος Κατσαρός, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Δημήτρης Οικονόμου, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πέτρος Ταούκης, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
45