Στοιχεία Εργασίας P0434

Κωδικός Εργασίας: P0434
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μικροεργαστήριο σε ψηφίδα για τον έλεγχο παθογόνων σε τρόφιμα

Συγγραφείς:

Γεωργία Κάπρου, INN, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Κ. Τσουγένη, INN, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Α. Καστανιά, INN, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γ. Κόκκορης, INN, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γ. Παπαδάκης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ηράκλειο
Σ. Χατζανδρούλης, INN, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Π. Πέτρου, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Σ.Ε. Κακαμπάκος, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Ευάγγελος Γογγολίδης, INN, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Η. Γκιζελή, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ηράκλειο

Pages

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
46