Στοιχεία Εργασίας P0107

Κωδικός Εργασίας: P0107
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Προκαταρκτική Μελέτη Επίδρασης Αυτοκόλλητων Επανατοποθετούμενων Χαρτιών Σημειώσεων Τύπου Post-itTM στο Προσωπικό Αρχείο του Λαογράφου Κίτσου Α. Μακρή

Συγγραφείς:

Mαριλένα Γιαννακέρη, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Αντιγόνη Κόταλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Λαμπάκης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
110