Στοιχεία Εργασίας P0416

Κωδικός Εργασίας: P0416
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Συνδυαστική εφαρμογή της λιμονικής αφυδρογονάσης και της Υπερυψηλής Πίεσης για τη βελτίωση της ποιότητας παστεριωμένου χυμού πορτοκαλιού

Συγγραφείς:

Αργυρώ Ορφανουδάκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ελένη Γώγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ευάγγελος Τόπακας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Πέτρος Ταούκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Α. Γουργουλέτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
48