Στοιχεία Εργασίας P0419

Κωδικός Εργασίας: P0419
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Σύγκριση της ανάπτυξης μεμονωμένων στελεχών και μίγματος στελεχών Listeria monocytogenes σε χημικώς καθορισμένο υπόστρωμα στους 7°C

Συγγραφείς:

Νικόλαος Τυροβούζης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Απόστολος Αγγελίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Στοφόρος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
47